0591 912 51 0 info@gehring-partner.de

DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID

De auteur van deze website spant zich in om de hier aangeboden informatie naar beste weten volledig en correct weer te geven en up-to-date te houden. Desalniettemin kan hij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie – ook al is deze terug te voeren op het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie. Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de verantwoordelijkheid van de auteur. Aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina’s is uitgesloten, vooral omdat de auteur geen invloed heeft op de inhoud of vormgeving van gelinkte pagina’s. De aanbieder van deze externe websites is als enige aansprakelijk voor de inhoud van pagina’s waarnaar op deze website wordt verwezen – maar nooit degene die via een link naar externe publicaties en inhoud verwijst. Als gelinkte pagina’s illegale, onjuiste, onvolledige, aanstootgevende of immorele informatie bevatten (met name vanwege veranderingen in de inhoud nadat de link is geplaatst) en als de auteur van deze pagina op de hoogte wordt gebracht van dergelijke inhoud op gelinkte pagina’s, zal hij een link naar dergelijke Stop pagina’s onmiddellijk.

AUTEURSRECHTEN

De inhoud (teksten en afbeeldingen) op deze website gemaakt door de auteur zelf is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk gebruik van enige inhoud op deze website die in strijd is met de bepalingen van de Auteurswet – in het bijzonder verder gebruik zoals publicatie, duplicatie en elke vorm van commercieel gebruik, evenals openbaarmaking aan derden – zelfs in delen of in herziene vorm – zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur is verboden.

INFORMATIEVE INHOUD

De informatie op deze website kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld. De auteur kan daarom niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of actualiteit van de verstrekte informatie.

WETTELIJKE GELDIGHEID

Door deze website te gebruiken, is de gebruiker onderworpen aan de huidige gebruiksvoorwaarden. Deze zijn onderdeel van de website. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van de gebruiksvoorwaarden niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van de gebruiksvoorwaarden wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

CONTACT

Voor vragen over de disclaimer kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor!