0591 912 51 0 info@gehring-partner.de

AUDITING – CONTROLE VAN DE JAARREKENING

De controle-activiteiten van de accountants dienen voor het vertrouwen van de aandeelhouders, de zakenpartners en het publiek in de correctheid van de handelsrechtelijke jaarrekeningen. 

Wirtschaftsprüfung

Bijgevolg is het grondige begrip van de handelsactiviteit alsook van de economische en juridische omgeving van onze cliënt de basis voor onze werkwijze bij de controle. Onze controles verstaan wij tegelijkertijd als de verplichting om aanwijzingen en voorstellen te geven ten behoeve van de balans alsook op bedrijfseconomisch vak. Een accountant is uw directe contactpersoon ter plaatse. Het risicogerichte uitgangspunt bij de controle, dat wij hanteren bij controles van de jaarrekening, verwezenlijken wij met een gemotiveerd en gekwalificeerd team.

ONS AANGEBODEN DIENSTENPAKKET

Controles van jaarrekening en groepscontroles

Het zwaartepunt van onze aangeboden controle van de jaarrekening ligt bij de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven controles van jaarrekeningen en groepscontroles, die opgesteld worden volgens nationale en internationale (IFRS) boekhoudkundige standaards . Bovendien voeren wij vrijwillige controles uit van jaarrekeningen en groepscontroles.

Wettelijke bijzondere controles

Ons aangeboden dienstenpakket omvat met name ook volgende wettelijk voorgeschreven bijzondere controles:

  • Controles volgens de Duitse Wet op hernieuwbare energie (EEG)
  • Controles overeenkomstig de verordening aangaande makelaars en projectontwikkelaars
  • Controles in samenhang met de wijziging van de rechtsvorm en fusies
  • Uitvoering van kwaliteitscontroles

Speciale controles

Naast controles op wettelijke basis voeren wij ook speciale controles uit. Hierbij horen onder andere:

  • Due diligence controles en onderzoeken
  • Systeemcontroles
  • Controles van de op de planningsrekeningen gebaseerde balans en van de prognoserekeningen

De controles worden uitgevoerd door de Gehring & Kollegen GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft.

Met deze diensten zijn wij in heel Duitsland werkzaam. Tot onze klanten behoren voornamelijk middelgrote bedrijven uit verschillende gebieden. We hebben vooral ervaring in de productie, in de handel en in de dienstverlenende sector en kunnen daarom op individuele vragen reageren.

Ziet u zichzelf en uw bedrijf terug in onze diensten? Bent u op zoek naar een accountant? Of heb je andere vragen? Onze partners staan ​​altijd tot uw beschikking!

Onze contactpersonen vindt u hier.