0591 912 51 0 info@gehring-partner.de

BEDRIJFSADVISERING

VEELZIJDIG, ERVAREN EN INTERPROFESSIONEEL ADVIES

Door onze veelzijdige ervaring als accountants en belastingconsulenten en de bedrijfseconomische opleiding van onze partners en medewerkers kunnen wij een competente en individuele bedrijfseconomische adviesverlening aanbieden.

Unternehmensberatung

Uw voordelen

Wij ondersteunen onze cliënten bij operationele en strategische bedrijfseconomische vraagstukken en de wijziging van de rechtsvorm. Ons uitgangspunt bij de adviesverlening verstaan wij ook als begeleiding waardoor wij onze cliënten in staat stellen zelf innovaties en verdere ontwikkelingen te bewerkstelligen. De hoge kwaliteit van de economische adviesverlening wordt ook uitgedrukt door de interprofessionele samenwerking met belastingconsulenten en advocaten gezien bedrijfseconomische, fiscale en juridische oogpunten elkaar vaak overlappen.

ONS AANGEBODEN DIENSTENPAKKET

 • Oprichtingsadvies
 • Voorbereiding en begeleiding van gesprekken met de bank
 • Advies bij investeringen en financieringen
 • Adviesverlening inzake bedrijfsfinanciering
 • Controllingadvies
  • Adviesverlening bij calculatiekwesties
  • Bedrijfsplanning inclusief het opmaken van planningsrekeningen
  • Balans- en resultatenanalyse
  • Budgettering met vergelijking van de geraamde cijfers met de daadwerkelijke resultaten
  • Break-even-berekeningen
 • Opvolgingsadvies
 • Organisatieadvies
 • Introductie interne controlesystemen
 • Adviesverlening bij geplande outsourcing
 • Bedrijfsbeoordelingen
 • Mergers & Acquisitions (M&A)- Begeleiding inclusief de uitvoering van due diligence controles

Wilt u meer weten over onze bedrijfsadvisering of onze partners? Klik dan op de bijbehorende link of neem graag persoonlijk contact met ons op.