Skip to main content

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De auteur van deze website streeft ernaar de hier aangeboden informatie naar eer en geweten volledig en correct weer te geven en actueel te houden. Desondanks kan de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden informatie - zelfs als dit te wijten is aan het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie.

Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de verantwoordelijkheid van de auteur. Aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's is uitgesloten, in het bijzonder omdat de auteur geen invloed heeft op de inhoud of vormgeving van gelinkte pagina's. De aanbieder van deze externe websites is daarom uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen vanaf deze website - maar nooit degene die via een link naar externe publicaties en inhoud verwijst. Als gelinkte pagina's illegale, foutieve, onvolledige, aanstootgevende of immorele informatie bevatten (in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in de inhoud nadat de link is gemaakt) en als de auteur van deze site op de hoogte wordt gesteld van dergelijke inhoud op gelinkte pagina's, zal hij onmiddellijk een link naar dergelijke pagina's verhinderen.

Copyright

De inhoud (teksten en afbeeldingen) van deze pagina's die door de auteur zelf zijn gemaakt, zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk gebruik dat onderworpen is aan de bepalingen van de Auteurswet het gebruik van de inhoud van deze webpagina's - in het bijzonder elk verder gebruik zoals publicatie, duplicatie en elke vorm van commercieel gebruik evenals openbaarmaking aan derden - zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm - zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur is verboden.

Inhoud van de informatie

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld. De auteur kan daarom de juistheid, volledigheid, kwaliteit of actualiteit van de verstrekte informatie niet garanderen.

Wettelijke effectiviteit

Door deze website te gebruiken, onderwerpt de gebruiker zich aan deze gebruiksvoorwaarden. Deze maken deel uit van het WWW-aanbod. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van de gebruiksvoorwaarden niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke situatie, blijven de overige delen van de gebruiksvoorwaarden qua inhoud en geldigheid onaangetast.

contact

Als u vragen hebt over de disclaimer, kunt u contact opnemen met onze Centrum!

Neem direct en vrijblijvend contact met ons op! Vraag nu aan!

© Gehring & Partner mbB | Gehring & Kollegen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.